submit


एक असे वाटते की, कदाचित, दिले प्रभावी संख्या अंदाजे तीन, पाच अब्ज लोक ग्रह, ते जाऊ नये क्लिष्ट पूर्ण करण्यासाठी एक माणूस आहे. असे असले तरी, या प्रकरणात आहे. आणि जरी आपण काय पूर्ण करण्यासाठी, नंतर आपण शोधणे आवश्यक आहे काय म्हणायचे त्याला आणि कसे करायचे ते. नाही जादू औषधाचा किंवा विषाचा घोट अस्तित्वात आकर्षित करण्यासाठी तो आपण दिशेने चर्चा, आपण पण तरीही आपण खरोखर गरज नाही. का हे आहे. कारण आपण आहोत थंड आणि पुरेशी आत्मविश्वास आपण तो स्वत: ला करावे

About